För att våra gäster ska veta vad som händer under veckan eller längre fram under terminen, behövs ett gäng som vet hur man marknadsför och sprider budskap. Vår marknadsföringsgrupp idag består av studenter som har intresse och/eller sin utbildning inom reklam och marknadsföring. De är även våra duktiga fotografer som går runt på bland annat nattklubbskvällarna.